Hotspot OK3UQ-N v Podkrkonoší

Mirek OK3UQ spustil DMR hotspot v pásmu 2m. Hotspot pokrývá nejen Mirkovo QTH, v Čisté u Horek, ale i širší okolí. Technicky je se jedná o MMDVM kontroler ve spojení s Raspberry PI, rádiovou část má na starosti Motorola Databox.

Provozní údaje:
frekvence: 144.8625 MHz, odskok 0.0 MHz – simplexní hotspot DMR
Color Code 1
Anténa bílá hůl X-50
VF výkon 5W
Hotspot je propojen do obou českých DMR sítí
Staticky mapované TG pro OKDMR-DMR Sobě: TG 1, TG 444, TG566
Staticky mapované TG pro Brandmeister: TG 230, TG 23010

Mapy pokrytí pro ruční a mobilní stanice.

pokrytí pro ruční radiostanice pokrytí pro mobilní radiostanice

Sdílené frekvence mimo ČR

Držitelé licence amatérské rádiové služby to mají na cestách, co se týká rádiové komunikace, jednodušší než běžný cestovatel praštěný anténou. Ani on na cestách po Evropě nemusí být omezen jen na používání PMR446 a CB, případně LPD433. Obdobu našich sdílených frekvencí najdeme i jinde.
Nabídka free frekvencí je v některých evropských státech až překvapivě pestrá. Pojďme se na ně podívat.

Německo:

U našeho západního souseda jsou k dispozici frekvence tzv. FreeNet v pásmu VHF. 6 kanálů s max.povoleným výkonem 1W, modulací FM nebo digitální TDMA, v rastru 12,5kHz.

1 149.0250 MHz
2 149.0375 MHz
3 149.0500 MHz
4 149.0875 MHz
5 149.1000 MHz
6 149.1125 MHz

a 12 kanálů s max. výkonem 0,5W, digitální modulací FDMA, v rastru 6,25kHz.

1 149,021875 MHz
2 149,028125 MHz
3 149,034375 MHz
4 149,040625 MHz
5 149,046875 MHz
6 149,053125 MHz
7 149,084375 MHz
8 149,096875 MHz
9 149,096875 MHz
10 149,103125 MHz
11 149,109375 MHz
12 149,115625 MHz

Itálie:
V oblíbené letní dovolenkové destinaci je k dispozici dokonce 24 kanálů VHF CB neboli “Apparati a 43 MHz”, v dolním pásmu VHF 43 MHz, modulací FM a max.výkonem 4W.

1 43.3125 MHz
2 43.3250 MHz
3 43.3375 MHz
4 43.3500 MHz
5 43.3625 MHz
6 43.3750 MHz
7 43.3875 MHz
8 43.4000 MHz
9 43.4125 MHz
10 43.4250 MHz
11 43.3000 MHz
12 43.4375 MHz
13 43.4500 MHz
14 43.4625 MHz
15 43.4750 MHz
16 43.4875 MHz
17 43.5000 MHz
18 43.5125 MHz
19 43.5250 MHz
20 43.5375 MHz
21 43.5500 MHz
22 43.5625 MHz
23 43.5750 MHz
24 43.5875 MHz

Norsko a Švédsko:
tzv. KDR444 – “kortdistanseradio” v pásmu UHF 444 MHz, některé frekvence shodné. Norsko 6 kanálů, modulace FM a max.výkon 0,5W. Švédsko 8 kanálů, modulace FM a max.výkon 2W. Vše v rastru 25kHz.

  Norsko Švédsko
1 444.600 MHz 444.600 MHz
2 444.650 MHz
444.650 MHz
3 444.800 MHz 444.800 MHz
4 444.825 MHz 444.825 MHz
5 444.850 MHz 444.850 MHz
6 444.975 MHz 444.875 MHz
7   444.925 MHz
8   444.975 MHz

 Ve Švédsku je navíc tzv JAKT31 a JAKT155. “Jaktradio neboli “lovecké rádio”. Původní užívání pro potřeby lovu a rybolovu se rozšířilo i na další volnočasové aktivity.
JAKT155 v pásmu VHF 155 MHz, modulace FM, max.výkon 5W. Zajímavostí je zde kanál číslo 7, který je shodný s námořním VHF kanálem M1 a slouží pro spojení mezi radiostanicí JAKT155 a radiostanicí umístěnou na lodi.

1 155.400 MHz
2 155.425 MHz
3 155.450 MHz
4 155.475 MHz
5 155.500 MHz
6 155.525 MHz
7 156.000 MHz

JAKT31 v dolním pásmu VHF 31 MHz, 40 kanálů, modulace FM, max.výkon 4W.

1 30.930 MHz
2 30.940 MHz
3 30.950 MHz
4 30.960 MHz
5 30.970 MHz
6 31.030 MHz
7 31.040 MHz
8 31.050 MHz
9 31.060 MHz
10 31.070 MHz
11 31.080 MHz
12 31.090 MHz
13 31.100 MHz
14 31.110 MHz
15 31.120 MHz
16 31.130 MHz
17 31.140 MHz
18 31.150 MHz
19 31.160 MHz
20 31.170 MHz
21 31.180 MHz
22 31.190 MHz
23 31.200 MHz
24 31.210 MHz
25 31.220 MHz
26 31.230 MHz
27 31.240 MHz
28 31.250 MHz
29 31.260 MHz
30 31.270 MHz
31 31.280 MHz
32 31.290 MHz
33 31.300 MHz
34 31.310 MHz
35 31.320 MHz
36 31.330 MHz
37 31.340 MHz
38 31.350 MHz
39 31.360 MHz
40 31.370 MHz

Finsko:
Ve Finsku je k dispozici RHA68, určené pro volnočasové aktivity, v pásmu VHF 68-72 MHz, modulace FM, max.výkon ručních radiostanic 5W. mobilních 25W, základnových 15W. 26 kanálů je rozdělených do dvou skupin.
RHA68-Skupina A jsou kanály, kde je přímo určeno k čemu mají být využívané a platí u nich výkonová omezení uvedená výše
.

1 68.100 MHz silniční asistenční služby 25W
2 68.300 MHz motoristické sporty 25W
3 68.425 MHz dobrovolnické záchranné a pátrací služby a činnosti 25W
4 68.525 MHz motoristické sporty 25W
17 68.225 dobrovolnické záchranné a pátrací služby a činnosti 25W

RHA68-Skupina E jsou kanály pro všeobecnou komunikaci a maximální povolený výkon je na některých kanálech omezen na 5W. A to i pro mobilní a základnové radiostanice!

5 68.050 MHz 5W
6 68.575 MHz 5W
7 68.175 MHz 5W
8 67.500 MHz 5W
9 71.375 MHz 5W
10 71.425 MHz 5W
11 71.475 MHz 5W
12 71.625 MHz 5W
13 70.200 MHz 5W
14 71.025 MHz 5W
15 71.050 MHz 25W
16 71.100 MHz 25W
18 68.375 MHz 25W
19 71.175 MHz 25W
20 71.750 MHz 25W
21 71.900 MHz 25W
22 71.350 MHz 5W
23 71.550 MHz 5W
24 71.575 MHz 5W
25 71.600 MHz 5W
26 72.325 MHz 5W

 pozn. Pokud víte o nějakých dalších oficiálně povolených frekvencích, v některé jiné evropské zemi, budu rád když mi o nich dáte vědět. Rád článek doplním. Děkuji.

 

 

 

MMDVM hotspot na dvě nebo více sítí současně

Příklad nastavení simplexního hotspotu pro současnou práci se sítí OKDMR a Brandmeister. Nastavit lze bez problémů současné připojení až do 5 sítí. Toto nastavení používám např. na hotspotu “Peklo” v Jizerských horách.

nastavení MMDVM.ini

 • v sekci [General] vyplnit Id sítě OKDMR DMR Sobě
 • v sekci [DMR Network]
  Enable=1
  # Type may be either ‘Direct’ or ‘Gateway’. When Direct you must provide the Master’s
  # address as well as the Password, and for DMR+, Options also.
  Type=Gateway # přípojení hotspotu do sítě neřídí MMDVMHost, ale směrování přes DMRGateway
  LocalAddress=127.0.0.1
  Password=passw0rd

nastavení DMRGateway.ini

 • v sekci [General]
  Timeout=10
  # RFTimeout=10
  # NetTimeout=7
  RptAddress=127.0.0.1
  RptPort=62032
  LocalAddress=127.0.0.1
  LocalPort=62031
  RuleTrace=1
  Daemon=0
  Debug=0
 • v sekci # BrandMeister
  [DMR Network 1]
  Enabled=1
  Name=BM
  Id=vaseIDvsitiBM  #ID vaseho hotspotu v síti Brandmeister
  Address=adresaBMmaster
  Port=62031
  # Local=3352
  # Local cluster
  TGRewrite=2,91,2,91,1 
  # Reflector TG on to slot 2 TG9
  TGRewrite=2,230,2,230,2   #jakákoliv TG z rozsahu 230-231 je sítě BM
  TGRewrite=2,23000,2,23000,100 #jakákoliv TG z rozsahu 23000-23099 je sítě BM
  TGRewrite=2,230000,2,230000,1000  #jakákoliv TG z rozsahu 230000-230999 je sítě BM
  PCRewrite=2,4000,2,4000,1 #odpojování dynamických TG sítě BM
  PCRewrite=2,230999,2,230999,1 #přenos GPS do APRS v síti BM
  PCRewrite=2,2300000,2,2300000,8000   #všechna privátní volání v rozsahu 2300001 – 2307999 je v síti BM
  # After that remove the coments below
  # PassAllTG=1
  # PassAllTG=2
  # Pass all of the other private traffic on slot 1 and slot 2
  #PassAllPC=1
  #PassAllPC=2
  Password=vaseheslovsitiBM
  Location=0
  Debug=0
 • v sekci # DMR Sobe
  [DMR Network 2]
  Enabled=1
  Name=OKDMR
  Address=92.43.29.195
  Port=62031
  # Pass all of the other talk group traffic on slot 1 and slot 2
  #PassAllTG=1
  PassAllTG=2      #všechny TG, které neodpovídají síti BM prochází do sítě OKDMR 
  PassAllPC=2      #všechny PC a datová spojení, které neodpovídají síti BM prochází do sítě OKDMR
  Password=passw0rd
  Location=0
  Debug=0

  Pokud používáte radiostanici, která neumožňuje změnu ID bez přeprogramování v PC, můžete do sekce nastavení DMRGateway.ini sítě Brandmeister přidat:
  IdRewrite=vaseIDokdmr,vaseIDbrandmeister   #při vysílání v síti BM bude vaše OKDMR ID přepsáno vaším ID sítě Brandmeister.

N2N – VPN jinak

Doplnění k článku o  VPN. Přes rok už nahrazuji software pro vzdálený přístup k hotspotům, převaděčům a APRS nódům. OpenVPN sice plní vše co potřebuji na 100%, ale našel jsem alternativu, která je jednodušší na nasazení. Odpadá generování klíčů pro klienty a i samotná konfigurace je výrazně jednodušší.
N2N je open source obdoba HAMACHI. Proti HAMACHI má několik výhod.

 • Je to opensource
 • jméno sítě a heslo není nikde na serveru
 • komunikace je šifrována
 • supernode si můžu vytvořit vlastní a nejsem závislý na nějakém centralizovaném řešení. Jsou i volně dostupné supernody pro zájemce, který nemá k dispozici alespoň jednu pevnou IP adresu. Ta je potřeba pro vytvoření supernodu.
 • žádné omezení počtu uživatelů
 • vlastní IP, avšak není problém použít DHCP, pokud si uděláte supernode i s DHCP
 • komunikace projde přes firewally a NAT
 • na jednom supernodu mohu spustit několik na sobě nezávislých VPN sítí

  Na stránkách programu je k dispozici zdrojový kód.
  N2N je k dispozici pro Linux, Windows a pro Android. Pokud někdo z uživatelů Jablečných produktů ví o klientovi pro iOS budu rád za doplnění.

  odkaz na klienty:

  Linux – https://github.com/ntop/n2n/releases/tag/3.0
  Windows – https://github.com/lucktu/n2n/tree/master/Windows
  Android – https://github.com/lucktu/n2n/tree/master/Android/Client

Pár tipů pro programování DMR radiostanic.

   V posledních letech se mezi radioamatéry rozšířily DMR radiostanice, vyrostlo několík DMR převaděčových sítí. Zpočátku to bylo hřiště poměrně úzké skupinky nadšenců do digitálních rádiových technologií, ale s klesající cenou DMR radiostanic se počet uživatelů DMR sítí rozrostl.  Už to není pár desítek nadšenců a experimentátorů s DMR, počet uživatelů DMR sítí jsou stovky. Jak už to tak bývá s přibývajícím počtem radioamatérů s “DMR ID”, přibývá mezi nováčky i těch tzv. nepoučených uživatelů. Záměrně píšu nepoučených, protože ne každý může rozumět všemu. Spektrum radioamatérských činností je tak široké, že ani není možné aby každý držitel radioamatérské koncese obsáhl vše na 100%.
   Nepoučený uživatel většinou využije pomoci znalých kolegů. Ti mu poskytnou tzv. codeplug s nastavením jeho konkrétní DMR radiostanice a pár rad do začátku. Někdy fundovaných, nekdy jen velice obecných. Záleží na konkrétní erudovanosti daného “přítele na telefonu”. Nový nepoučený uzivatel DMR, tedy teď už vlastně částečně poučený, má teď v ruce funkční DMR rádio a v hlavě někdy zmatek. Ví, že teď v jeho stanici jsou nejenom potřebné frekvence, ale i nějaké Talk Groupy, Private Cally, Color Cody a Time Sloty. Běžný Franta uživatel s tím bude spokojen. Bude se držet pokynu “Tady doma to nalaď na kanál tři, tady to zmáčkni a mluv a když budeš na chatě, nalaď kanál jedna a tady to zase zmáčkni a můžeš povídat co si měl k obědu a kolik je nad tebou osmin” a ono mu to na jeho oblíbeném převaděči doma i na chatě bude mluvit. A Franta bude spokojený. To je ideální model uživatele jak ho známe z profesionálních sítí. Tam se od uživatelů, profesionálních běžných Frantů uživatelů, rovněž nevyžaduje znalost principu fungování technologie DMR, ale je dokonce nežádoucí. Profesionálního běžného Frantu uživatele to pak rozptyluje a ještě by se v tom mohl profesionální Franta nedejbože hrabat. V profi sféře je to ošetřené tak, že profesionální Franta může opravdu jenom přepínat kanály a mluvit. Náš Franta je ovšem radioamatér a radioamatér by se měl zajímat o to jak věci fungují a snažit se nebýt běžným Frantou uživatelem.
   Dobrým začátkem pro pochopení toho co jsou všechny ty TalkGroup PrivateCall ColorCode atd. je sám si svou radiostanici naprogramovat. Aspoň jeden dva kanály si naprogramovat sám. Protože když Franta pochopí jak je to celé postavené, přestane být běžným Frantou uživatelem.
   Pojďme na to. Zkusme si naprogramovat radiostanici pro provoz na lokálním DMR převaděči. Potřebujeme k tomu programovací kabel, PC a radiostanici. Níže dám pár obecných tipů jak postupovat. Nebudu popisovat konkrétní typ radiostanice a CPS, tedy programu pro naprogramování radiostanice. Většinou jsou velice podobné a i když vám přijdou složité, zjistíte, že vše dává smysl a po prvotním tápání se rychle zorientujete.

 

 1. otevřete v PC programovací software pro vaši radiostanici a připojte ji k PC kabelem.
 2. základní věc, kterou musíte udělat je zadat vaše DMR ID. Najděte v CPS General Settings nebo Settings a tam někde bude kolonka Radio ID. 
 3. najděte v CPS kontakty a přidejte čísla hovorových skupin – TalkGroup, které budete používat. Přidávejte je jako GroupCall (skupinová volání) ne jako PrivateCall (individuální volání ID jiného uživatele nebo služby)
  (TalkGroupy pro DMR Sobě OK-DMR např. TG 1, TG 444 ….., pro Brandmeister TG 230, 23010……)
 4. najděte v CPS RXGroupList někdy označovaný jako RXContacts a tam si zvolte z nabízených TalkGroup ty které chcete poslouchat. Můžete si RXGroupListů vytvořit několik a na každém kanále pak používat jen ten, který chcete. Nebo si přidáte do jednoho RXGroupListu všechny vámi používané TalkGroupy a využijete jej všude.
  (někdy nechci poslouchat všechen provoz a použiju  RXGroupList jen s jednou TalkGroupou, o které kamarádi vědí, že mě tam zastihnou aniž by mě rušil jiný provoz.)
 5. teprve teď se dostaneme k samotnému naprogramování kanálu. Bez předchozích kroků totiž kanál kompletně nevytvoříme. V CPS najdeme kanály a dáme přidat. Obvykle je možnost volit přidat digitální kanál nebo analogový. Jinde se typ kanálu volí přímo na kartě kanálu. Přidáme tedy digitální kanál > vyplníme RX a TX frekvence > přiřadíme ke kanálu RXGroupList, tedy seznam skupin – TalkGroup, které chceme poslouchat > zvolíme TX Contact, skupinu -TalkGroup, na které budeme obvykle hovořit > zvolíme TimeSlot, obvykle první TS > zjistíme jaký ColorCode (což je zjednodušeně řečeno něco jako analogové CTCSS v digitálním světě) používá váš převaděč a vyplníme ho do programu.
 6. dobré je kanál si pojmenovat. Na jeden převaděč totiž můžeme mít i více kanálů, každý s odlišnými parametry. Třeba s provozem na druhém TimeSlotu nebo s jinou TalkGroupou apod..
 7. naprostá většina DMR radiostanic používá řazení naprogramovaných kanálů do zón. V CPS najdeme zóny > přidat zónu > pojmenovat  > přiřadit námi naprogramovaný kanál nebo kanály do zóny. Můžeme si tak vytvořit třeba zónu Sever kde budeme mít převaděče v oblasti Krkonoš a Jizerských Hor a pár používaných direktních kmitočtů, dále třeba zónu Morava sever a tam si přiřadíme převaděče z Ostravska, Jeseníků atd..
 8. v CPS v settings najděte položku GroupCALL Hold Time a PrivateCALL Hold Time. To jsou časovače, které určují jak dlouho stanice při příchozím skupinovém nebo privátním hovoru zůstane v režimu, že můžete jen zaklíčovat a máte jistotu, že na volání opovídáte na opovídající hovorové skupině. Na GroupCall používám 7 sekund na PrivateCall nechávám delší hold time kolem 10-15 sekund.
  (když vás totiž někdo zavolá třeba na skupině TG 11 a vy máte nastaven Hold Time jen na 1-2 sekundy a na kanálu máte jako výchozí TG 22, tak než radiostanici vezmete a stisknete PTT, skupina  TG 11 z Hold Time tzv.odpadne a vy budete odpovídat na své výchozí TG 22 a protistrana vás neuslyší)
 9. Uložte a nahrajte codeplug do rádia.

   Je to trochu složitější než u nastavení radiostanice k provozu na analogovém převaděči, ale raketová věda to taky není. DMR radiostanice nabízí nepřeberně více možností nastavení a funkcí. A když zvládnete úplné základy naprogramování kanálu, přijde na řadu hraní si s dalšími možnostmi. Textové zprávy, přenosy GPS polohy do APRS přes DMR a další.

Kdyby to někdo chtěl i s obrázkama pro nastavení radiostanic Motorola a Hytera, tak zde od Petra OK2ZAR. 

 

Převaděč OK0DNS

15.11.2021 byl na Ještědce, na Černém vrchu nad Libercem, spuštěn radioamatérský převaděč OK0DNS. Převaděč, jehož základem je MMDVM kontroler, umožňuje pracovat v digitálním provozu DMR a C4FM. Instalaci provedli Broněk OK2JIB a Martin OK4MD.

Provozní a technické údaje převaděče OK0DNS:
TX frekvence 438,375 MHz – RX frekvence 430,775 MHz.
Převaděč v provozu DMR pracuje s CC2 a má trvale linkované skupiny 1, 111, 444 sítě OK-DMR.
Převaděč v provozu C4FM je prolinkován do reflektoru CZ YSF Praha celosvětové sítě YSF.
Srdcem převaděče je MMDVM kontroler NTH na Arduinu Due, který se ve spojení s minipočítačem Raspberry Pi stará o řízení digitálních provozů a konektivity. Rádiovou část představují dvě Motoroly GM340, připojené přes duplexer do tří elementové Yagi antény. VF výkon převaděče je 10W. Napájení je zálohované akumulátory, které by měly zajistit autonomní provoz převaděče po dobu zhruba 12 hodin. V plánu je doplnění sestavy o detekci přepnutí na záložní napájení, ktera zajistí přepnutí TX Motoroly do režimu sníženého VF výkonu.

VO Martin OK4MD

Mapa pokrytí OK0DNS

 

Hotspot Peklo – Jizerské Hory, Frýdlantsko

Hotspot OK4MD, od 15.2.2020, pokrývá severní část Jizerských hor a Frýdlantský výběžek. Pokrytím navazuje na převaděč OK0DNS nad Libercem.
Instalace Broněk OK2JIB a Martin OK4MD.

Použité zařízení:
MMDVM HS Hat na Raspberry Pi 3B + Motorola GM360 10W RF Out.
šestidutinový band-pass filter a anténa Yagi 5 element směr 170st. ve výšce 33m nad terénem.
Zálohované napájení, pro případ výpadku dodávky energie, naftovým generátorem a bateriemi.

Provoz DMR a C4FM. RX/TX 434,650 MHz CC2 – SIMPLEX.

Hotspot v provozu C4FM prolinkován do reflektoru CZ YSF Praha. Možnost prolinkovat do kteréhokoliv reflektoru sítě YSF.
Hotspot v provozu DMR lze použít pro komunikaci v obou českých DMR sítích (OK-DMR sdružení DMR Sobě i Brandmeister).

VO Martin OK4MD
Mapa pokrytí hotspotu Peklo

Propojení YSF reflektoru s pražským převaděčem OK0DBY

Propojení z Wires-X pražského převaděče OK0DBY s reflektorem YSF CZ Praha funkční.
Uživatelé sítě OKDMR mohou s uživateli Yaesu Fusion připojenými na reflektor YSF CZ Praha a na převaděč OK0DBY v Praze komunikovat na skupině 140.
aktualizace 15.12.2021.
Převaděč OK0DBY byl nahrazen převaděčem OK0DPH na stejné kótě, na Strahově. OK0DPH je MMDVM převaděč a umožňuje v C4FM provozu propojení do oblíbenější sítě reflektorů YSF.

OPENVPN – vzdálený přístup

Když už máme někde na kopci nějaký ten hotspot nebo převaděč, je dobré mít možnost se na řídící počítač ( ať už je to raspberry nebo jiný strojek) dostat z klidu a tepla domova.
Nejsnazší cesta je přes open-source řešení OpenVPN. Podporované jak na platformě Linux tak i na Windows. Jediná podmínka je mít pro centrální uzel VPN sítě aspoň jednu pevnou IP adresu.
A protože čas jsou peníze a nemá cenu přepisovat už jednou vyřešené, tak rovnou odkážu na skvělý článek, který nasazení OpenVPN popisuje takřka dokonale a zorientuje se podle něj i naprostý počítačový neandrtálec.
Zde je  návod.

 

 

MMDVM osobní HotSpot – řešení do míst rádiového ticha

Uživatelům digital voice sítí DMR či D-Star nebo YAESU Fusion netřeba “hotspot” představovat. Jedná se o infrastrukturní prvek, který spravuje sám uživatel sítě. Není to převaděč někde na dominantní kótě, není ani někde na významném telekomunikačním bodu města (okresu, kraje….). Je to povětšinou simplexní brána (i když se čím dál častěji objevují semi-duplexní, tzv. kinder-repeatery) do rádiové sítě.
Typická situace je když, mám chatu (chalupu) v oblasti, která není pokrytá převaděči digitální sítě a přesto bych rád sem tam pokecal s přáteli.

Nabízí se tři řešení.

A – Buď v dané oblasti najdu podobně postižené jedince a vybudujeme plnohodnotný radioamatérský digitální převaděč se všemi náležitosmi (indivindi oprávnění na neobsluhovanou stanici radioamatérské služby, poplatek, řešení kmitočtů s národním koordinátorem).
B – Sestavím simplexní gateway do sítě, něco jako je toto od OK1PMP.   A dané řešení s dostatečným výkonem posadím na aspoň trochu zajímavou kótu a zajistím tím pokrytí zájmové území nejen pro sebe, ale i pro kolegy v okolí.
C – koupím na aliexpressu nebo kdekoliv jinde “osobní” hotspot (tj. řešení postavené na rádiových modulech SRD -Short Range Device), hotovou desku i s rádiovým modulem, kterou nasadím(připojím) nejčastěji na  některé z Raspberry PI. Obvykle je to STM procesor ovládající ADF7021(a) modul s výkonem cca 13mW na pásmu 70cm nebo 2m.
Ať už se jedná o DVMega, ZUMSpot, OpenSpot či jiné vždy jde o Open-Source hardware běžící na home-brew  protokolu MMDVM Jonathana G4KLX (pro DMR, YASU FUSION, D-STAR, P25……, na tom běží i všechny postavené převaděče a vysokovýkonné hotspoty). Jonathan zpřístupnil radioamatérské komunitě celý soubor digitálních řešení. Vše jako Open-Source pro naší komunitu.

Teď se budu zabývat řešením C – osobní simplexní hotspot a jeho nastavení pro DMR  v Linuxu i když většina postupů je společná pro všechny případy.
10 – 13 mW není bůh ví jaký výkon, ale na pokrytí chalupy, hotelu na dovolené atd, bohatě stačí. Navíc takové zařízení je svou velikostí předurčeno i pro mobilní či portejblový provoz (komerční převaděč si s sebou těžko potáhnete 🙂 ). Celé řešení sestává typicky z desky MMDVM hostspotu (ať už je to DVMega, ZUMSpot, JumboSpot ři kterékoliv jiné) a nějakého ARM minipočítače Rasspberry Pi nebo podobného. Deska hotspotu je ve valné většině připojena k samotnému počítači přes GPIO i když existují i řešení přes USB nebo Bluetooth.
Při instalaci se můžeme rozhodnout pro hotové řešení ve formě image pro mikroSD kartu jako je Pi-Star. pohodlné, nakonfigurovat to zvládne i “cvičená opice” nebo se rozhodneme si postavit řešení vlastní.
Vlastní cesta kdy vynecháme hotová řešení typu Pi-Star, Easy-Bm apod., je složitější, ne tak graficky “hezká” a neobsahuje mnohobarevné dašbórdy, ale třeba se během ní něco i naučíme.
První krok po tom co nasadime desku hotspotu na Raspberry je příprava mikro SD karty s operačním systémem. A protože nejsme holky abysme trvali na mnohobarevném GUI tak stáhneme minimalistickou aktuální verzi Raspbian Lite. Tu rozbalíme a dostaneme soubor, který končí na .img, třeba 2019-04-08-raspbian-stretch-lite.img.

V Linuxu použijeme příkazovou řádku:

sudo umount /dev/mmcblk0
sudo dd bs=4M if=/cesta_k_souboru  of= /dev/mmcblk0 status=progress

chvíli to bude trvat a máme připravenou kartu.

Vytvoříme prázdný soubor s názvem ssh (třeba příkaz v terminálu nano ssh > ctrl+o> enter >ctrl+x) a ten překopírujeme do sektoru boot vytvořeného na kartě. Tím si zapneme možnost přistupu k zařízení přes ssh (jinak z bezpečnostních důvodů na Raspianu vypnuto).
Pokud se budeme chtít k zařízení připojovat přeš WiFi (ne přes ethernet) editujte ještě konfiguraci WiFi a sítí.

sudo nano /etc/wpa_supplicant/supplicant.conf
a vložíme konfiguraci našeho wifi routeru:

country=DE
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid=”jmenosite”
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-PSK
psk=”tajneheslo”
}

opět ctrl+o (uložit) + enter
ctrl+x (opustit editor)

pozn. WiFi sítí si můžete uložit kolik chcete:

network={
ssid=”jmenosite1″
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-PSK
psk=”tajneheslo1″
}
network={
ssid=”jmenosite2″
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-PSK
psk=”tajneheslo2″
}

network={
ssid=”jmenosite3″
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-PSK
psk=”tajneheslo3″
}

a tak až do zblbnutí……nebo dokud vás to bude bavit…..

Potom už vložíme kartu do Raspberry a připojíme napájení. Po cca 30 vteřinách se můžete poprvé přihlásit. Zjistíte IP adresu maliny pomocí

nmap 192.168.xxx.x-yyy (dle nastavení vaší sítě, může být cokoliv ve tvaru IPV4…..třeba 10.11.0.1 atd)

ve výpisu se vám ukáže malina a ostatní prvky sítě. Příkazem ssh se přihlásíme (řekněme, že naše raspberry sedí na adrese 192.168.1.20).

ssh pi@192.168.1.20
budeme vyzváni k potvrzení uložení “digitálního klíče” pro další komunikaci se zařízením…. dejte yes
budeme vyzváni k zadání hesla, zadáme vaše-heslo + enter,

….a jsme vzdálené přihlášení ke správě. Doporučuji nainstalovat následující programy, které nám usnadní práci. Předtím ovšem updatujeme repozitáře a systém,

sudo apt-get update
a
sudo apt-get upgrade

dále si pro usnadnění práce nainstalujeme pár aplikací:

sudo apt-get install mc git screen wvdial openvpn

mc – souborový dvouoknový manažer
git – kompilační prostředí
screen – to abysme si mohli něco pustit bokem a mohli se věnovat dalšímu
wvdial – utilita pro práci s 3G a 4G modemy pracující na bázi AT příkazů. (ne vždy máme po ruce WiFi)
openvpn – opensourcový vpn klient. To bude náplň dalšího článku.

Teď jsme přihlášeni k mini-počítači a potřebujeme zprovoznit desku, kterou jsme na něj předtím posadili.

Jelikož malina 3, 3+ a Zero w si při osazení hotspotu na GPIO nerozumí s Bluetooth sériovou linkou tak ji v konfiguraci vypneme,

sudo nano /boot/cmdline.txt

vymazat  «ttyAMA0 » pokud tam je
vymazat «console=serial0,115200»
řádek konfigurace boot vypadá nějak takhle
«dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline
fsck.repair=yesrootwait»

uložíme a vyskočíme z editoru ctrl+O > enter > ctrl+x

pak ještě

 sudo nano /boot/config.txt

vypnout BT – přidat na konec řádek

dtoverlay=pi3-disable-bt
uložit ctr+o > enter a vyskočit z editoru ctrl+x

nainstalujeme základní program pro obsluhu MMDVMHost, který řídí spolu s firmwarem desky MMDVM veškerý digitální provoz na vrstvě rádiového rozhraní, laicky řečeno to co rádiem vysíláte zpracovává tento software,

git clone https://github.com/g4klx/MMDVMHost – stáhne zdrojové soubory
cd MMDVMHost – vstoupíme do adresáře zdrojových souboru
sudo make – zkompiluje zdrojové soubory do binárního kódu z jazyka C++

chvíli to potrvá, ale po pár minutách máme první zkompilovaný software přímo pro naše zařízení.
Dále vytvoříme mmdvm adresář ve složce /opt

cd /opt
sudo mkdir mmdvm

poté spustíme souborový manažer abysme pohodlně ze složky /home/pi/MMDVMHost zkopírovali potřebné soubory do pracovního adresáře /opt/mmdvm

sudo mc

vyskočí na nás dvouokenní souborový manežer kde už  většina zvládne pomocí F5 zkopírovat soubory:

MMDVMHost
MMDVM.ini
RSSI.dat
DMRIds.dat
RemoteCommand

Takže zkopírováno máme a v adresáři /opt/mmdvm můžeme začít s konfigurací našeho hotspotu (nezáleží zda je simplexní nebo semi-duplexní).

vyskočíme z mc F10,

cd /opt/mmdvm
sudo nano MMDVM.ini      #zahájíme konfiguraci našeho hotspotu (zde pro DMR a YAESU Fusion)

[General]
Callsign=OK1abc     #tady si vyplníme volací znak
Id=230abcd     # id přidělené
Timeout=180     #time-out-timer
Duplex=0       # 0 pro simplexni a  1 pro duplexní hotspoty
ModeHang=10     #čas po který je hotspot rezervován pro posledně použitý provoz
#RFModeHang=10
#NetModeHang=3
Display=OLED     # téma na příště
Daemon=0     # volba zda chceme program spouštět jako systémový démon

[Info]
RXFrequency=434600000   # frekvence kde budeme přijímat a vysílat v Hz
TXFrequency=434600000  # frekvence kde budeme přijímat a vysílat v Hz
Power=1
Latitude=0.0
Longitude=0.0
Height=0
Location=Nowhere
Description=Multi-Mode Repeater
URL=www.google.co.uk

[Log]
# Logging levels, 0=No logging
DisplayLevel=1
FileLevel=0
FilePath=.
FileRoot=MMDVM

[CW Id]
Enable=0      # chceme-li aby hotspot vysílat telegrafní identifikaci nastavíme 1
Time=10
# Callsign=

[DMR Id Lookup]
File=DMRIds.dat
Time=24

[NXDN Id Lookup]
File=NXDN.csv
Time=24

[Modem]
# Port=/dev/ttyACM0
Port=/dev/ttyAMA0 # port kde máme připojenou desku hotspotu, zde na Raspberry přes GPIO
#Port=\\.\COM3
# Protocol=uart
# Address=0x22
TXInvert=0
RXInvert=0
PTTInvert=0
TXDelay=100
RXOffset=0    #nejdůležitější položka, každý hotspot je jiný, pro korektní fungování je třeba nastavit offset (odchylku) jak pro TX tak pro RX frekvenci. Metodou pokus omyl,dokud to nezačne mluvit a nezačne ta věc dekódovat naše vysílání). Hodnoty zkoušejte po stovkách, 100 200 300 400, -100 -200 -300…….. sledujte v logu až si pustíte MMDVMHost hodnotu BER (chybovost), měla by být co nejnižší. ideál je 0.0%, ale 0.4% BER je ještě snesitelný
TXOffset=0     # dtto co výše
DMRDelay=0
RXLevel=50
TXLevel=50
RXDCOffset=0
TXDCOffset=0
RFLevel=100
# CWIdTXLevel=50
# D-StarTXLevel=50
# DMRTXLevel=50
# YSFTXLevel=50
# P25TXLevel=50
# NXDNTXLevel=50
# POCSAGTXLevel=50
RSSIMappingFile=RSSI.dat
Trace=0
Debug=0

[Transparent Data]
Enable=0
RemoteAddress=127.0.0.1
RemotePort=40094
LocalPort=40095

[UMP]
Enable=0
# Port=\\.\COM4
Port=/dev/ttyACM1

[D-Star]
Enable=0
Module=C
SelfOnly=0
AckReply=1
AckTime=750
AckMessage=0
ErrorReply=1
RemoteGateway=0
# ModeHang=10

[DMR]
Enable=1
Beacons=0
BeaconInterval=60
BeaconDuration=3
ColorCode=1
SelfOnly=0
EmbeddedLCOnly=0
DumpTAData=1
# Prefixes=234,235
# Slot1TGWhiteList=
# Slot2TGWhiteList=
CallHang=3
TXHang=4
# ModeHang=10

[System Fusion]
Enable=1
LowDeviation=0
SelfOnly=0
TXHang=4
#DGID=1
RemoteGateway=0
# ModeHang=10

[P25]
Enable=0
NAC=293
SelfOnly=0
OverrideUIDCheck=0
RemoteGateway=0
# ModeHang=10

[NXDN]
Enable=0
RAN=1
SelfOnly=0
RemoteGateway=0
# ModeHang=10

[POCSAG]
Enable=0
Frequency=439987500

[D-Star Network]
Enable=0
GatewayAddress=127.0.0.1
GatewayPort=20010
LocalPort=20011
# ModeHang=3
Debug=0

[DMR Network]
Enable=1
Address=127.0.0.1   #zde vyplnit adresu master serveru (Brandmester, DMR+, DMR sobě atd)
Port=62031
Jitter=360
Local=62032
Password=passw0rd
# Options=
Slot1=0    #při duplexním provozu 1
Slot2=1
# ModeHang=3
Debug=0

[System Fusion Network]
Enable=1
LocalAddress=127.0.0.1
LocalPort=3200
GatewayAddress=127.0.0.1
GatewayPort=4200
# ModeHang=3
Debug=0

[P25 Network]
Enable=0
GatewayAddress=127.0.0.1
GatewayPort=42020
LocalPort=32010
# ModeHang=3
Debug=0

[NXDN Network]
Enable=0
LocalAddress=127.0.0.1
LocalPort=14021
GatewayAddress=127.0.0.1
GatewayPort=14020
# ModeHang=3
Debug=0

[POCSAG Network]
Enable=0
LocalAddress=127.0.0.1
LocalPort=3800
GatewayAddress=127.0.0.1
GatewayPort=4800
# ModeHang=3
Debug=0

[TFT Serial]
# Port=modem
Port=/dev/ttyAMA0
Brightness=50

[HD44780]
Rows=2
Columns=16

# For basic HD44780 displays (4-bit connection)
# rs, strb, d0, d1, d2, d3
Pins=11,10,0,1,2,3

# Device address for I2C
I2CAddress=0x20

# PWM backlight
PWM=0
PWMPin=21
PWMBright=100
PWMDim=16

DisplayClock=1
UTC=0

[Nextion]
# Port=modem
Port=/dev/ttyAMA0
Brightness=50
DisplayClock=1
UTC=0
#Screen Layout: 0=G4KLX 2=ON7LDS
ScreenLayout=2
IdleBrightness=20

[OLED]
Type=3
Brightness=0
Invert=0
Scroll=1
Rotate=0
Cast=0

[LCDproc]
Address=localhost
Port=13666
#LocalPort=13667
DimOnIdle=0
DisplayClock=1
UTC=0

[Lock File]
Enable=0
File=/tmp/MMDVM_Active.lck

[Mobile GPS]
Enable=0
Address=127.0.0.1
Port=7834

[Remote Control]
Enable=0
Port=7642

konfiguraci ukončíme klasicky ctrl+o a enter,
z editoru vyskočíme ctrl+x

nyní si spustíme samotný hotspot příkazem:

sudo ./MMDVMHost MMDVM.ini

naběhne modem a proběhne připojení k DMR masteru……to je pár vteřin.
Vezmeme DMR radiostanici a zkusíme zaklíčovat na příslušné frekvenci a se správným ColorCodem a na správném time slotu (u semi-duplexních je to jedno, ale simlexní hotspoty pracují jen s time slotem2).
Chvíli si hrajeme s tím, že když nás hotspot nedekóduje vypínáme ho kombinací ctrl+C a opětovnou editací souboru MMDVM.ini. Toto zkoušíme do té doby dokud naše nastavení nevyvolá po opětovném spuštění MMDVMHostu kýženou reakci v podobě dekódování našeho vysílání s pokud možno co nejmenší  hodnotou BER.
Neděste se , není to tak složité jak to vypadá. Obvykle stačí vyzkoušet hodnoty TXOffset a RXOfsset 0, -200 , 200 a ono se to někde chytí a pak už to jen doladíte. Otravné je jen to, že musíte proces MMDVMHost spustit – vyzkoušet – ukončit ctrl+C, otevřít MMDVM.ini  > změnit parametry offsetů > uložit > vyskočit> spustit MMMDVMHost………..párkrát to uděláte, ale když totéž budete dělat přes nádherné mnohobarevné rozhraní PI-Staru tak to sice bude víc cool a easy, ale současně s tím, že tam program pracuje s poměrně sofistikovanou PHP databází tak to bude i o to déle trvat.

Upozornění: pro zkoušky použijte Privat Call na papouška,Parrot nebo nějakou nepoužívanou Talk Group!!!
Vše dohledatelné na webu jak DMR sobě nebo Brandmeistra. Zkoušení a pokusy na nějaké aktivní hovorové skupině nejsou nejlepší vstup do digitálního éteru.

Takže jsme v bodě kdy naše DMR vysílání hotspot dekóduje a když zkusíme papouška tak se i slyšíme. Teď bychom chtěli aby se to samo spustilo po zapojení napájení hotspotu nebo po restartu. Použijeme následujíci :

sudo nano /etc/rc.local
a do souboru rc.local před exit0 doplníme řádek:
cd /opt/mmdvm && sudo ./MMDVMHost MMDVM.ini &
a uložíme a vyskočíme kombinací už nám známých kláves ctrl+o>enter>ctrl+x

Teď máme do spouštěcí sekvence doplněn příkaz, který nám spustí MMDVMHost při startu (restartu) hotspotu.

Tak to je pro tentokrát vše.
Příště si ukážeme ještě něco navic.

 

Upgrade převaděče OK0BNJ – Multimode FM & DMR & C4FM Fusion & Echolink

9. března 2019 proběhl upgrade převaděče OK0BNJ. Převaděč nyní umožňuje kromě analogového stávajícího FM provozu i digitální provoz DMR a C4FM-FUSION.
DMR provoz je připojen do České národní DMR sítě, C4FM-FUSION je směrován do reflektoru CZ YSF Praha. Funkce přístupu do sítě Echolink zůstala samozřejmě zachována.
Na upgradu se podíleli Michal OK1LPD a Martin OK4MD.
Převaděč pokrývá rozsáhlou část území na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje, t.j. Příbramska, Písecka, Táborska, Soběslavska, až po Třeboňsko. Pokrytí nejvíce navazuje na převaděč OK0BNH.
Stejně jako OK0BNH a ostatní převaděče v síti OK-DMR pro plnohodnotný provoz (prostup dále do sítě) vyžaduje ID 2308xxx.

TX 438,775 MHz
RX 431,175 MHz
CTCSS RX i TX 88,5 Hz
DMR ColorCode: 1


foto -zdroj internet

Nový převaděč OK0TAD – LipníkV Lipníku u Benátek nad Jizerou byl spuštěn nový DMR & C4FM Fusion převaděč. Je umístěn na telekomunikačním stožáru ve výšce 35m nad zemí. Anténa omni bílá hůl 8dbi, výkon převaděče do antény 20W. Frekvence 438.400 MHz, odskok -7.6 MHz. Převaděč je multimódový, podporuje provoz DMR a C4FM Fusion, sestava Raspberry Pi + MMDVM deska jako kontrolér a 2x Motorola GM350.
VO převaděče je Tomáš OK1JOR
Na zprovoznění převaděče se kromě VO OK1JOR podíleli:
OK2ZAR, OK2HAZ, OK1BU.

OK0BNH nově i DMR a Fusion C4FM provoz

20. února 2018 proběhl upgrade převaděče OK0BNH. Převaděč nyní umožňuje kromě analogového stávajícího FM provozu i digitální provoz DMR a C4FM-FUSION.
DMR provoz je připojen do České národní DMR sítě, C4FM-FUSION je směrován do reflektoru CZ YSF Praha. Funkce přístupu do sítě Echolink zůstala samozřejmě zachována.
Na upgradu se kromě VO převaděče Michala OK1LPD podílel Martin OK4MD (sestavení a odladění MMDVM kontroléru) a Michal OK2HAZ (dar MMDVM kontroleru).
Převaděč pokrývá významnou část Prahy, Prahy – Západ, Berounska, Benešovska včetně oblasti Slapské přehrady a části Příbramska.

TX 438,625 MHz
RX 431,025 MHz
CTCSS RX i TX 88,5 Hz
DMR ColorCode: 1

Hytera PD985
Jakožto příznivec DMR a radiostanic Hytera a Motorola jsem nemohl odolávat dlouho. Po předchozích více než pozitivních zkušenostech s výrobky firmy Hytera, kdy jsem postupně vystřídal stanice řady PD785G (jak VHF tak i UHF), sympatického trpaslíka PD365 a naposledy i amatérský klon PD685G, tedy AR685, jsem se do PD985 zakoukal a prostě sem ji musel mít.
Čerství majitelé této novinky na zahraničních fórech nešetřili chválou (taky aby ne, když už vyplázli cenu, která se všemi dostupnými options přesahuje 1000,- Euro peněz….. 🙂 ) a tím mé nutkání ji mít ještě vzrostlo. Takže někdy v září 2017 už nebylo v mých morálně-volních schopnostech odolat a v mém HamShacku se objevila novinka od firmy Hytera, ruční DMR PD985 pro pásmo UHF.
Na fotografiích to není oproti řadě PD78x žádná velká změna. Po vybalení je ovšem toto zdání pryč. radiostanice má ostřejší rysy, rozměrově je nepatrně vyšší než PD78x, na druhou stranu je o chlup tenčí. Příjemně padne do ruky a kvalita zpracování je na vysoké úrovni. Tolik k subjektivním dojmům z designu a zpracování. Samozřejmě jsem do stanice hned nasypal připravený codeplug a vrhl se na testování. Upozorňuji, že testování jsem prováděl v praxi, za provozu bez použití sofistifikovaných přístrojů. Tudíž závěry v následujícím odstavci berte jako zkušenosti uživatele z terénu a ne technika testujícího radiostanice v laboratoři.
Co se týká příjmových vlastností tak to co slyšela Motorola DP4801 a Hytera PD 785G to slyšela i Hytera PD985, byť u Motoroly jsem měl pocit nepatrně lepšího zpracování extrémně slabých signálů jak v digitálním tak i v analogovém provozu. Na všech výše jmenovaných stanicích byla použita stejná anténa, konkrétně od fy Motorola (9cm gumišvindl se zeleným kroužkem u konektoru, takto určená do úseku 430-450MHz). Naopak Tyt MD390 zde trošku propadl, tam to nebylo jako v případě Motoroly vs. Hytery o prsa, ale řekl bych že o celou délku…..ne, nebudu korektní, bylo to o parník. Majitelé MD380/MD390 prominou, ale velké M i Hytera v pohodě reprodukovala příchozí signál a u Tytu se to rozpadalo, vrčelo, ozývalo se cosi jako střelba z kulometu…..no nic, staré moudro praví: “Nejsem tak bohatý abych si mohl kupovat levné věci” a toto byla jasná demonstrace pravdivosti tohoto rčení.
Protože jsem hračička tak jsem si PD985 pořídil samozřejmě i s dostupnými příplatkovými funkcemi. Záznamník hovorů, GPS option, Bluetooth option, SFR option. Ohlédnu-li se zpět a po půlročním úžívání PD985 zhodnotím účelnost investovaných financí do “příplatkové výbavy”, tak za mne asi takhle……:

 • GPS option – šel bych do něj znovu, posílání polohy do APRS je praktická funkce.
 • Záznamník hovorů na TF kartu – no upřímně chápu využitelnost v profi provozu, v radioamatérském provozu bych se bez toho obešel.
 • Bluetooth – pro připojení audio příslušenství příjemná věc. Naopak pro programování v podání filozofie Hytery nic moc. Pomalé, až zoufale pomalé a navíc vyžaduje naistalovaný software a bluetooth drivery Bluesoleil pro komunikaci. Jinak se mi to prostě nepodařilo rozběhat. A nejenom mě, ohlasy jiných uživatelů jsou stejné.
 • SFR neboli Single frequency repeater – fajn věc když jste někde a potřebujete určité místo vykrýt pro spojení v rámci nějaké izolované skupiny. Prostě to na jednom TimeSlotu poslouchá a na druhém to posílá dál. Stejná funkce jako má Tetra už pár let. Ale funguje to jen v rámci té jedné skupiny v dosahu pokrytí PD985, do žádné sítě to nepřipojíte. Prostě takový standalone repeater. Možná by to šlo využít k prodloužení dosahu oblíbených přenosných hotspotů (DVMega apod.), ale to je na další testování. Ale i kdyby to šlo, tak je to zatraceně drahý extender, HI. To už raději postavit hotspot MMDVM s nějakou 25W Motorolou a jste v tom za pětinu ceny. Takže verdikt, je to fajn na hraní. Jak jsem už napsal, jsem hračička tak tohle bych si asi neodpustil znovu.

Zápory:
Slabší audio přednes než u PD785G a Motoroly DP4xxx, prostě to nehraje tak nahlas. Odhadem o třetinu slabší.

Nekompatibilita baterií. Z PD985 ji do PD7xx dáte, ale obráceně to nejde. PD985 má v těle stanice u horního okraje prostoru pro baterie takové dva výstupky, které zabrání použití baterií ze starší řady. Byť jsou stejné, stejné napětí, rozměry, žere to i stejná nabíječka atd. atd.. viz obrázek níže.

povšimněte si odpovídajících zářezů v horní části na pravé baterii z PD985. (zdroj internet)

Říkal jsem si, že to zase není až tak kritický rozměr toho zatraceného zubu na baterce a jal se hledat pilník. Ano hádáte správně, já do batery-packů z řady PD78x vypiloval tyto nepatrné zoubky. No zoubky, zjednodušeně řečeno jsem na každé straně pilníkem ubral cca 1mm. Kryt akumulátoru má naštěstí dostatečně silné stěny takže nedošlo ani narušení vodotěsnosti akumulátoru. Fakt stačilo málo a můžu spokojeně užívat zásobu battery-packů původně pořízených k PD785G.
(pozn. jediná vada na kráse je, že po zapnutí stanice hodí hlášku “Neoriginální baterie”, ale na funkci rostlináře to nemá sebemenší vliv. Funguje to už pár měsíců).

  dvě minuty práce s pilníkem a sedí jako by se tak narodila.

Pokud uvažujete o koupi zvažte, jestli potřebujete výše uvedené doplňky. Pokud se bez nich obejdete, tak berte PD785G. Službu v poli odvede stejnou a ještě Vám zbude třeba na pivo.